2023 RESULTAT

Saltfjorden - vintertelling av sjøfugl

E-post til koordinator

Sist oppdatert: 01.03.2023

 

Webansvarlig: BirdLife Norge,  Bodø lokallag 

v/Tor Egil Kvalnes

                                                          

Tellingen direkte: www.kvalnesfoto.com/nof

På oppdrag fra NINA (Norsk institutt for naturforskning) gjennomfører BirdLife Norge, Bodø lokallag, (tidligere Norsk ornitologisk forening) årlig telling av overvintrende sjøfugler i Saltfjorden i Nordland. Sjøfugltellinga er rapportert i Seapop.no, nettportalen til sjøfuglkartverket.

Saltfjorden er en superlokalitet i miljøovervåkinga som Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk Polarinstitutt har ansvaret for. Tor Egil Kvalnes er administrator for superlokaliteten. Tellekorpset ble organisert av Jan Wasmuth, Frode-Ketil Pettersen og Øivind Mikaelsen. 

Vintertelling av sjøfugl i fjordsystemet har vært gjennomført årlig fra og med 1981. Vi har dermed statistikk over overvintrende sjøfugler i Saltfjorden gjennom 43 år.

Hoveddelen av tellinga ble gjennomført lørdag 11. februar, men få kvalifiserte tellere gjorde at enkelte soner måtte telles 10., 12., 13. eller 14. februar.

 

For tellinga 2023 gjaldt følgende:

Framgangsmåte: All telling ble foretatt fra land med kikkert og teleskop

 Nøyaktighet: Hovedtyngden var på +/- 5%

Temperatur: Lå stort sett mellom 0 og +5

 Nedbør: Hovedtelledagen startet med delvis sol og opphold. Noe overskyet mot ettermiddagen, og litt nedbør enkelte steder. Overskyet de andre dagene

 Vind: Vind fra flau vind til lett bris. Varierende vindretning, men hovedsakelig NV, V og SV

 Bølgehøyde: Småbølger dominerte

 Sikt: Relativt god sikt.

 Is: Stort sett isfritt på sjøen og i fjæra. Is i fjæra og på sjøen innerst i Misværfjorden (sone 32)